రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ జారీ చేసిన సూచనలు

0 0
Read Time:7 Minute, 30 Second రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ జారీ చేసిన సూచనలు దగ్గు జలుబు జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారు ఎవరికి తెలియజేయాలి…? జ. మీరు నివసించు ప్రాంతానికి చెందిన ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు లేదా వార్డు/గ్రామ వాలంటీర్లకు తెలియజేయాలి....

Read More